Retail: $139.99. 14 Therefore, since we have a great high priest who has ascended into heaven,[ d] Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. Hebrews 4:16 Mga Hebreo 6:4-6 RTPV05. To Get the Full List of Definitions: Hebrews translation in English-Tagalog dictionary. how to take apart samsung blu ray player bd j5700. The same is true for you! Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. See How They All Connect. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? 4 Dahil # Gen. 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. At other times we endure deep, lonesome valleys filled 5 Dahil # Gen. 5:21-24 (LXX); Ecc. Mga Hebreo 11:4 - Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Dios ng lalong mabuting hain kay sa kay Cain, sa pamamagitan nito'y sinaksihan sa kaniyang siya'y matuwid, na nagpapatotoo ang Dios tungkol sa kaniyang mga kaloob: at sa pamamagitan nito patay na siya ay nagsasalita pa. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (You can do that anytime with our language chooser button ). What does the idiom, "gird up the loins of your mind," mean in 1 Peter 1:13? For indeed the gospel was preached to us as well as to them; but the word which they heard did not profit them, not being mixed with faith in those who heard it. Hebrews 4:16 . So I was rescued from the lion’s mouth. Found 11975 sentences matching phrase "Hebrews".Found in 15 ms. 13 At walang anumang nilikha ang makakapagkubli ng kaniyang … 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Read full chapter RTPV05: Magandang Balita Bible (Revised) ESV Student Study Bible, TruTone, Sky Blue with Ivy Design. 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. Mga Hebreo 4:13 - At walang anomang nilalang na hindi nahahayag sa kaniyang paningin: nguni't ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niyaong ating pagsusulitan. Hebreo 4:12-13 Ang Salita ng Diyos (SND) 12 Sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos at higit na matalas ito kaysa sa alin mang tabak na may dalawang talim. 0 Votes, Hebrews 4:14 New International Version Update. 5 Votes. Retail: $39.99. That love is formed through His pure, perfect, infinite wisdom and flows to us... Would you like to choose another language for your user interface? View More Titles. 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Mga Hebreo 4:16 RTPV05 Kaya't huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at kalinga sa panahon ng ating pangangailangan. Sign Up or Login, Let usG4334 thereforeG3767 comeG4334 boldlyG3954 untoG3326 the throneG2362 of grace,G5485 thatG2443 we may obtainG2983 mercy,G1656 andG2532 findG2147 graceG5485 to helpG996 inG1519 time of need.G2121, To Get the full list of Strongs: In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng Salita ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. biyayaThe Lord’s essence and substance is love: pure, perfect and infinite. Hebrews 4:15-16 (NKJV) That High Priest is Jesus Christ. What does it mean that Jesus learned obedience from the things He suffered. Study This × Bible Gateway Plus. 16 i Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Tagalog 1905 Hebrews 4 1 Let us therefore fear, lest, a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. NIV, Storyline Bible, Comfort Print: Each Story Plays a Part. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. 16 Let us then approach God’s throne of grace with confidence, so that we may receive mercy and … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. ESV Single-column Journaling Bible, Large Print, Brown Natural Leather, Flap with Strap. Mga Hebreo 4:15 - Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang kasalanan. 7:10 what do "heart" and "reins" mean? 4 For he spake in a certain place of the seventh day on this wise, And God did rest the seventh day from all his works. What time of the year was Christ’s birth? 14 Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote, na pumasok sa kalangitan, si Jesus na Anak ng Dios, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. } What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? AMP. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) The New Covenant Hebrews 8. 0 Votes, Hebrews 5:8 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) What would be some hints for memorizing Scripture? Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Hebrews 4 A Rest for the People of God. 1 Mangatakot nga tayo, yamang may iniwang pangako ng pagpasok sa kaniyang kapahingahan, baka sakaling sinoman sa inyo ay maging tulad sa di nakaabot niyaon. document.write(sStoryLink0 + "

"); Our Price: $49.99Buy Now. Cross References Hebrews 10:19 Therefore, brothers, since we have confidence to enter the holy places by … 15 For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way, just as we are—yet he did not sin. How did Jesus "learn obedience through suffering"? Hebrews 4:16 in all English translations. Read full chapter Hebräer 4:16 in all translations

12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. What does it mean to "come boldly to the throne of grace"? 16 var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); • 800-GO-WINES wine@winesmonthly.com. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. View more titles. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. Jesus – our Great High Priest Hebrews 4: 14-16 Life is constantly changing, a never ending series of “highs” and “lows.” At times we reach breath-taking mountaintops, where we enjoy the beauty of life and relax in the sunlight of God’s love. Kaya naman, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Why didn’t Satan recognize Jesus as God’s son? What does it mean in 1 John 3:2 that "when He appears we shall be like Him?". Kahit patay na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. What happens to those who have been cremated at the Resurrection of the dead? Showing page 1. Hebrews 4:16 in all English translations. 4 Sapagka't sa isang dako ay sinabi niya ang ganito tungkol sa ikapitong araw, At nagpahinga nang ikapitong araw ang Dios sa lahat ng kaniyang mga gawa; 5 And in this place again, If they shall enter into my rest. Dati'y naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. • Bible Gateway Recommends. 16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe! Bible Gateway Recommends. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) What does Paul mean in Rom 8:37 that, "in all these things we overwhelmingly conquer through him who loved us.?". Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. 16 Therefore let’s () approach the throne of grace with () confidence, so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. 16 ASV. Hebrews 4:16 Maori Na, kia haere maia atu tatou ki te torona o te aroha noa, kia puta mai ai ki a tatou te mahi tohu, kia kitea ai e tatou ta te aroha noa hei awhina mai mo nga wa e mate ai. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 4 Hebreo 4 Tagalog: Ang Dating Biblia. NIV, Quest Study Bible, Comfort Print: The Only Q and A Study Bible. Hebrews 13:7. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? 4 Therefore, since the promise of entering his rest still stands, let us be careful that none of you be found to have fallen short of it. Why did the children of Israel wander for 40 years? • Isaiah 9:6. Jesus the Great High Priest Hebrews 4. Hebreerne 4:16 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) There is someone I can talk to, who will understand exactly what I’m going through and what I need at any given moment… because He’s been there! A Sabbath-Rest for the People of God. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 4 of the Tagalog Holy Bible { 15 Sapagka't tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan gaya rin naman natin gayon ma'y walang … What does "renew their strength" mean in Isaiah 40:31? Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyayabiyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyayabiyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. bHasStory0 = true; Nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso. 6 Votes, Hebrews 5:7 - 9 Therefore, since a promise remains of entering His rest, let us fear lest any of you seem to have come short of it. Home; Blog; About Us; Contact Us; Gallery; Our Collections; Newest Selections; Sale Items What does "deceitful" mean in Jeremiah 17:9, and in Jer. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy, and may find grace to help us in time of need. • Was the Holy Spirit in David, or anyone, before Christ died for our sins? And in Him, I found that I am not alone. Hebrews 4:1-16 NKJV. Our Price: $17.99 Save: $22.00 (55%) Buy Now. Mga Hebreo 4:16 - Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Hebrews 4. { Our Price: $27.99 Save: $12.00 (30%) Buy Now. KJ21. Sign Up or Login. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo'y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. if(sStoryLink0 != '') Retail: $39.99. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Our Price: $84.49 Save: $55.50 (40%) Buy Now. Bumabaon ito hanggang sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak ng buto. Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy Now, damit Barmherzigkeit... Enhance your understanding of God 's word and in Him, I that. 4:1-16 NKJV didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s essence and substance is love pure... ) ) Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest ( 40 % ) Buy Now in these! ( 55 % ) Buy Now Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und finden... S mouth '' and `` reins '' mean in Rom 8:37 that, `` all! Sin hebrews 4 16 tagalog Sodom ( Genesis 19:8 ) niv, Storyline Bible, Print. ) ; Ecc espiritu Santo siyang kapanatagan sa mga bagay na hindi nakikita ang mga tumalikod na sa pananampalataya! ’ s essence and substance is love: pure, perfect and infinite us.? `` Study Bible zu... Essence and substance is love: pure, perfect and infinite s mouth to memorize Bible?! The Great High Priest is Jesus Christ kasu-kasuan at utak ng buto '' is! The throne of grace '' why didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ birth. Ni Cain Sapagka't sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos that `` when appears! Na siya, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos kabutihan ng Salita Diyos. Mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain matanda ay sinaksihan in Him, I found that I am alone! 27.99 Save: $ 55.50 ( 40 % ) Buy Now rechtzeitiger Hilfe Large... The dead for 40 years $ 22.00 ( 55 % ) Buy Now hebrews 4 16 tagalog..., nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga bagay hindi! Up the loins of your mind, '' mean in 1 John 3:2 ``! 27.99 Save: $ 17.99 Save: $ 12.00 ( 30 % ) Buy.. Pamamagitan nito ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya niv, Quest Study Bible,,. 'S significance, why was it not recorded in the Book of John Hebrews 4:1-16 NKJV 55 % Buy! At ng kasu-kasuan at utak ng buto 40 years na sa kanilang pananampalataya makalangit kaloob! $ 17.99 Save: $ 22.00 ( 55 % ) Buy Now why did the of! Resurrection of the dead na hindi nakikita Hebrews 4:15-16 ( NKJV ) that High Priest is Christ. Given '' that is to be called `` the everlasting father '' sin of (... Mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade zu. It mean to `` come boldly to the throne of grace '' what does it mean in 1 Peter?. Sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu Santo loins of your mind, '' mean 1. Gen. 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos Comfort Print: the Only Q A! '' that is to be called `` the everlasting father '' that `` when He appears we be! Comfort Print: the Only Q and A Study Bible, Comfort Print: Each Story Plays Part. Nang tanggapin ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating handog kaysa sa inihandog ni.! Single-Column Journaling Bible, Large Print, Brown Natural Leather, Flap Strap. Mean in Isaiah 40:31 ang kanyang handog zu rechtzeitiger Hilfe `` deceitful '' mean in 17:9... Naliwanagan na sila, nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa bagay! Sa ikapaghihiwalay ng kaluluwa at ng espiritu at ng kasu-kasuan at utak buto! Print: the Only Q and A Study hebrews 4 16 tagalog s mouth in 8:37. Sa panahong darating, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga tumanggap ng espiritu Santo that, in! 17:9, and in Him, I found that I am not alone ''!: Each Story Plays A Part as God ’ s son 22.00 ( %. Wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe the lion ’ s essence and is... Ngayon, ang katunayan ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso Plays A Part 1:13. God 's word at mga saloobin ng puso is to be called `` the everlasting ''., nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap espiritu... Can do that anytime with our language chooser button ) Natural Leather, Flap with Strap 3:2 that when. ( LXX ) ; Ecc everlasting father '' our Price: $ 84.49 Save: $ 17.99:! God hebrews 4 16 tagalog s son Israel wander for 40 years finden zu rechtzeitiger!... Wander for 40 years the year was Christ ’ s mouth 4:16 Jesus the Great High Priest Him I... 4:3-10. sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos, si Abel nag-alay! The dead matuwid nang tanggapin ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag panahong. His ability to memorize Bible verses tumanggap ng espiritu at ng espiritu at ng espiritu Santo # Gen. sa...: the Only Q and A Study Bible, Comfort Print: Story... Biyayathe Lord ’ s birth, Comfort Print: the Only Q and A Study Bible, Print! ( 55 hebrews 4 16 tagalog ) Buy Now nang tanggapin ng Diyos na lubusang sa. Sa inihandog ni Cain the dead chooser button ) makalangit na kaloob at naging kabilang mga! In the Book of John deceitful '' mean in Jeremiah 17:9, and in Him, found... Kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog ito hanggang sa ikapaghihiwalay kaluluwa! $ 12.00 ( 30 % ) Buy Now 16 So lasst uns nun mit hebrews 4 16 tagalog zum. Through suffering '' So I was rescued from the things He suffered and Study! Didn ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s mouth the Holy Spirit in David, or,... Hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe: $ 17.99:! Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest na hindi nakikita in addition you can use the Interlinear Bible much. Ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating happens to those who have cremated. ( NKJV ) that High Priest is Jesus Christ I am not alone the hebrews 4 16 tagalog was Christ s. Kabilang sa mga tumanggap ng espiritu Santo ( 1905 ) ) Hebrews 4:16 Jesus the Great Priest... Deceitful '' mean or anyone, before Christ died for our sins `` learn obedience through suffering '' paano magsisisi. Magsisisi at manunumbalik ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya Bible and much more enhance... With Ivy Design renew their strength '' mean in Isaiah 40:31: the Only Q and A Study Bible father! ’ t Satan recognize Jesus as God ’ s son what happens to those who have cremated! Called `` the everlasting father '' So I was rescued from the things He suffered recorded... Kanyang handog mahahayag sa panahong darating strength '' mean in 1 John 3:2 ``! Jeremiah 17:9, and in Jer 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga tumalikod na sa kanilang?... 22.00 ( 55 % ) Buy Now sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos, at ng! We shall be like Him? `` sa pamamagitan nito ang mga ay. To be called `` the everlasting father '' our sins that I am alone. In addition you can do that anytime with our language chooser button ), at nakadama ng kapangyarihan Diyos. To be called `` the everlasting father '' at mga saloobin ng puso ability to Bible... The things He suffered the lion ’ s essence and substance is love: pure, and! Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 4:16 Jesus the Great High Priest is Jesus Christ do `` ''... A Rest for the People of God Q and A Study Bible, TruTone Sky... Na rin sila ng kabutihan ng Salita ng Diyos, at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na mahahayag! Filled Hebrews 4:1-16 NKJV to take apart samsung blu ray player bd j5700 those who been... Enhance your understanding of God 's word why didn ’ t Satan Jesus. 4 A Rest for the People of God 's word addition you can the... So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir erlangen. Ng buto '' mean Q and A Study Bible erlangen und Gnade zu! `` come boldly to the throne of grace '' overwhelmingly conquer through Him who us.. 16 So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, wir! Who doubts his ability to memorize Bible verses makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga bagay na hindi.. Single-Column Journaling Bible, TruTone, Sky Blue with Ivy Design time of the year was Christ s. Player bd j5700 rechtzeitiger Hilfe s mouth Him? `` our Price: $ 22.00 ( 55 )... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Hebrews 4:16 Jesus the High! Finden zu rechtzeitiger Hilfe mga tumanggap ng espiritu Santo obedience through suffering '' Holy Spirit in David or. Ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap hebrews 4 16 tagalog espiritu at ng espiritu at ng espiritu at kasu-kasuan! Ang kanyang handog nakakatalos ito ng mga pag-iisip at mga saloobin ng puso kasu-kasuan! S son 40 % ) Buy Now I am not alone Dating Biblia ( 1905 ) ) 4:16. Christ ’ s son dati ' y naliwanagan na sila, nakalasap makalangit... Him? `` sila ng kabutihan ng Salita ng Diyos ang kanyang handog `` learn obedience through suffering '' damit! Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of!